Het doek valt definitief voor Floralia Bontebok

Woensdag 13 maart jl heeft Floralia haar jaarlijkse ledenvergadering gehad. Dit maal een bijzondere vergadering omdat het nu echt de laatste vergadering was van vereniging Floralia Bontebok.

3 jaar geleden heeft het bestuur aangegeven te willen stoppen na het 100 jarig jubileum van Floralia in 2023. Helaas is er geen opvolging, en vorig jaar met de ledenvergadering is er al een alternatief besproken in de vorm van een stichting.

Er komt een toekomst gerichte voortzetting in de vorm van een stichting, in de praktijk zullen we komende jaren hier nog lering uit trekken en eventueel aanpassingen doen waar nodig.

Zo het er nu uitziet willen we iedereen uit het dorp die wat wil organiseren vóór het dorp een mogelijkheid bieden om iets te kunnen organiseren met hulp van de stichting.

Dit kan op financieel gebied maar ook voor andere dingen, zoals:

  • geld lenen voor een opstart.
  • gebruik maken van de bankrekening om online betalingen te doen (pin).
  • online kaarten te verkopen via de webshop.
  • Hulp bij vergunningen en/of andere zaken.
  • Lenen van materialen die we tot onze beschikking hebben.
  • Garant staan voor eventuele verliezen van de organiserende partij.

De organiserende partij moet een begroting aanleveren bij de stichting, waaruit blijkt dat alles financieel onderbouwd en gedekt is.

Mocht de stichting door verliezen financieel achteruit gaan dan zullen we op zoek gaan naar sponsoring of donateurs bijdragen om de stichting op die manier in stand te kunnen houden.

Heeft de organiserende partij voldoende winst behaald dan verwacht de stichting dat de lening die vooraf gefinancierd is terug komt bij de stichting.

De stichting heeft zelf ook altijd een mogelijkheid om iets te kunnen gaan organiseren, maar de eerste opzet is om er een zakelijke stichting van te maken en eerst te gaan bekijken hoe we komende jaren op een goede manier ondersteuning kunnen gaan geven aan initiatieven uit het dorp.

3 personen van het oude bestuur van Floralia gaan komende tijd aan de slag om de stichting op te gaan zetten en hierin nemen ze alle adviezen mee die tijdens de ledenvergadering van 13 maart zijn besproken.

We hopen u komende tijd meer te kunnen vertellen over de voortgang van de nieuwe stichting. Zodra alles geregeld is of als we nieuws hebben laten we van ons horen.

Zolang alles niet geregeld is, ondersteunen we komende maanden de nieuwe brommerclub de Ienpitter via vereninging Floralia.

Kijk voor de brommerclub de Ienpitter op de volgende link: Brommertoertocht | (floralia-bontebok.nl)

Brommertoertocht 29 juni 2024 gaat verder zonder Floralia.

Inschrijven via onderstaande button:

Klassieke Brommertoertocht Bontebok

I.v.m. het beëindigen van Floralia Bontebok, is er een nieuwe brommerclub opgericht, onder de nieuwe naam: “De Ienpitter”.

De Ienpitter organiseert een klassieke brommertoertocht op:

Zaterdag 29 juni 2024!

Locatie : Dorpshuis ”De Bokkesprong”, Eerste Compagnonsweg 11A te Bontebok.

Inschrijven : Vanaf 9:00 uur, start toertocht tussen 10:00/11:30 uur. Inschrijfgeld: € 8,00 euro, incl: koffie/thee+cake en als herinnering het bekende schildje. Route: Het is een bepijlde route, zoals voorgaande jaren. Betaling: vooraf online of ter plaatse via pin of contant.

Brommerclub “De Ienpitter”