Leden administratie

Na de laatste ledenvergadering van 13 maart 2024 is besloten dat vereninging Floralia stopt, en hiermee ook uw lidmaatschap.

Er komt een andere invulling in de vorm van een stichting.

De ledenadministratie zal in zijn geheel verdwijnen en vanwege privacywetgeving zullen uw gegevens vernietigd worden.